duminică, 6 aprilie 2014

Scrisul ca mijloc de a face dragoste în văzul tuturorUneori, mă gândesc la propria scriitură ca la o modalitate de a face dragoste în văzul tuturor. Trăiesc secunde vii, în care conștientizez că tot ceea ce văd, cu ochii pe deplin închiși, nu reprezintă nicidecum un moft, ci mai degrabă o cale prin care lumea mi se arată, prin care sângerează, prin care se limpezește, sau se vindecă, de la o zi la alta, și de la un an la altul. Scrisul devine atunci pentru mine un nemaivăzut album de fotografii. Sau, cum a spus-o atât de frumos Federico Fellini: eu nu vreau să demonstrez nimic, vreau să arăt. La o primă vedere, s-ar putea spune că relația dintre lume și scris este o simplă prismă răsturnată cu trei fețe: există condeieri care contemplează lumea așa cum e ea, alții care se iluzionează că o văd așa cum și-o doresc și alții care încearcă să o schimbe. Dar totul se complică dacă îmi amintesc că mai există și poeții, cei care, după ce o văd, vor să pună o alta în loc: substituire nu întotdeauna lipsită de riscuri, pentru că nu întotdeauna lumea propusă de poeți e mai ușor de suportat decât cea adevărată, reală. Prin poeți înțeleg, desigur, nu pe autorii de versuri, ci pe autorii de viziuni, pe cei în care razele realității pătrund refractate straniu de substanța sufletească străbătută, substanță ce nu se lasă pătrunsă decât pentru a putea răsturna și adânci înțelesurile.
 
Asta mă face să cred că, oricărei categorii i-ar aparține, între scriitor și lumea căreia el îi este ecou se interpune – ca un scut capabil nu numai să-l apere, ci și să-l ajute să învingă – propria scriitură. Secole de-a rândul, poetul, vizionarul, a fost de fapt asemenea lui Perseu, fiul lui Zeus, cel care, pentru a învinge Meduza, și-a șlefuit scutul, improvizând o oglindă în care, văzându-și chipul, Gorgona să fie ucisă de revelația propriei urâțenii. Secole întregi, ambiția realistă a celui care scrie a fost în definitiv aceea de a reflecta cu acuratețe și la perfecție lumea, până într-acolo încât aceasta să poată fi învinsă ori măcar îmblânzită de spectrul propriei ei imagini. S-a crezut, mult timp, că victoria artei se va datora astfel nu numai efortului estetic de „a oglindi”, ci și filosoficei ambiții de a schimba raportul de forțe dintre ceea ce este și ceea ce se înțelege.
 
Odată cu scepticismul modernilor s-a pierdut, însă, această atrăgătoare iluzie, ca și speranța că realitatea mai păstrează încă ingenuitatea necesară pentru ca – văzându-se așa cum e – să fie cuprinsă de oroare. Astăzi, când singurătatea, neîncrederea și războaiele de toate felurile au dovedit că știu să sluțească și să ucidă mai eficient decât bietul cap al Gorgonei, poetul s-a văzut și el oarecum nevoit să-și schimbe armele. Sfidării și nepăsării, urâtului și indiferenței, el le-a răspuns prin coșmare de fabricație proprie, artizanală. Renunțând să mai reproducă neaparat lumea, el a ales calea inovativă de a-i arăta nu propria ei față, ci cutremurătoarele viziuni pe care aceasta le poate produce în sufletul lui. Nu imaginea vie a Meduzei reflectată în scut, deci, ci însuși capul Gorgonei, tăiat și transformat într-o forță capabilă să apere și să învingă. Scriitura poetului a înțeles că fiecare suflet își generează, după bunul plac, propria biografie, sau, cum spunea din nou Fellini, tot ce înseamnă artă este autobiografie; iar perla este autobiografia scoicii. Și a mai înțeles, în definitiv, că poezia devine astăzi scutul fragil al pleoapelor, în umbra lăsată a cărora universului real i se dă șansa naivă, și mereu încrezătoare, de a renaște.
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu